W skład ZSOI nr 4 im. Polskich Noblistów w Krakowie wchodzą:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32