Listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych Gimnazjum nr 32

Klasa IA

Klasa IC

Klasa ID

Klasa IE

Klasa IF

Kandydaci z obwodu nigdzie niezakwalifikowani

RELATED POST

zsoi4@poczta.onet.plStrona g?ówna12 658 84 22