Listy uczniów przyjętych do Gimnazjum nr 32

Klasa IA integracyjna z innowacją pedagogiczną z zakresu ratownictwa medycznego

Klasa IB integracyjna z innowacją pedagogiczną z zakresu ratownictwa medycznego

Klasa IC z innowacją pedagogiczną z języka polskiego i historii

Klasa ID z innowacją pedagogiczną z matematyki pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Klasa IE z innowacją pedagogiczną z biologii

Klasa IF z innowacją pedagogiczną z języka francuskiego DELF

Klasa IG z innowacja pedagogiczną z języka francuskiego DELF

RELATED POST

zsoi4@poczta.onet.plStrona g?ówna12 658 84 22