Informacja o zanieczyszczeniu powietrza

Zanieczyszczenie powietrza – monitoring 

(Po wejściu na stronę monitoringu zanieczyszczenia powietrza, proszę zaktualizować  odpowiednio datę znajdującą się w lewym górnym rogu strony) 

Postępowanie w przypadku przekroczenia poziomów zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10

RELATED POST

zsoi4@poczta.onet.plStrona g?ówna12 658 84 22